Najvažniji medicinski aspekt Dragon boat sporta je svakako efekat na smanjenje otoka ruke nakon operacije dojke.

Specifična pozicija delova tela, oblik unutrašnjeg dela čamca i tehnika zaveslaja u Dragon boat sportu pružaju i druge, veoma značajne terapijske, preventivne i rehabilitacione mogućnosti:

 • Sport je nekontaktni, nema mogućnosti faula
 • Nema skokova, noge su aktivne u izometrijskom režimu
  • Preporučljivo nakon povreda ili operacija na nogama
 • Kičmeni stub je naglašeno pokretan pri zaveslaju
  • Dominiraju torzioni pokreti i položaj uspravnog trupa
  • Tehnika ORP (Outrigger rotational powerstroke) zaveslaja koja se neguje u Beodragons klubu je u skladu sa Schroth korektivnim pokretom trupa u lečenju deformiteta kičmenog stuba (skolioza, hiperkifoza), uz konsultaciju Dr Mine Jelačić i njenih saradnika.
 • Disanje je ritmično i uskladjeno sa zaveslajima
 • Povoljan položaj ramena tokom zaveslaja: bez fleksionog opterećenja
  • Izvodljivo i u prisustvu nestabilnosti ili mekotkivnih povreda ramena
 • Položaj opruženih laktova tokom faze opterećenja
  • Prevencija nastanka bolnih sindroma preopterećenja
 • Repetitivni pokret do uspravnog položaj trupa, male snage
  • Stimulacija boljeg držanja trupa i posturalne kontrole

Brojni sportisti iz drugih disciplina su sportsku karijeru nastavili u dragon boatu.