Novi članovi / New members

Dokumenta za učlanjenje
(Eng) Application documents

Odštampati, popuniti i doneti na prvi sledeći trening

Please print, fill in and bring it to next training session.

Uskoro: raspored takmičenja za 2022.

Dosadašnji članovi / Present members

Popunite Upitnik o članstvu za 2022

Eng: complete Membership in 2022 Online Form

Uskoro: raspored takmičenja za 2022