Pravilnik

Kao i svaka druga sportska aktivnost, i Dragon Boat je bliže odredjen brojnim pravilima.

U skladu sa njima, kao i u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije, javno ističemo Pravilnik Sportskog Dragon Boat udruženja “Beodragons” (dalje: Kluba) koji se odnosi na sve članove, sa sledećim sadržajem:

Opšte odredbe

 • Od svakog člana se očekuje da na treninge dolazi što redovnije, i na vreme.
  • Dešava se da sportista kasni na trening, ali onda postoji rizik da se ne zagreje dovoljno, ili da čamci krenu bez njega iako je eventualno kašnjenje najavljeno porukom.
 • Svaki član je dužan da neguje konstruktivan odnos prema drugim članovima kluba, klupskoj imovini i aktivnostima, da sledi uputstva i naloge trenera i kormilara, te da svojim ponašanjem ne ugrožava bezbednost, motivaciju, trud, ugled i dobro raspoloženje ostalih članova, na treningu i van njega, poštujući sportske i etičke principe.

Članstvo u klubu

 • UČLANJENJE U Beodragons klub se može učlaniti na bilo kom treningu tokom čitave godine. Svojim potpisom na pristupna dokumenta član Sportskog Dragon Boat udruženja „Beodragons“ izmedju ostalog potvrđuje:
  • da se sadržajima našeg sportskog udruženja koristi na sopstvenu odgovornost,
  • da sa zdravstvenog aspekta smatra da nema prepreke za bavljenje Dragon boat aktivnostima (eventualna akutna i/ili hronična oboljenja koja bi mogla imati značajan uticaj na sportsko opterećenje),
  • da je svestan da bavljenje sportom, odnosno uključivanje u treninge i takmičenja može dovesti do povrede,
  • da sam snosi odgovornost za bilo kakvu povredu zadobijenu prilikom vežbanja u sportskom udruženju, odnosno da je isključena odgovornost sportskog udruženja Beodragons za svaku povredu nastalu delovanjem opštih rizičnih faktora osim ako je povreda uzrokovana eventualnim nestručnim ponašanjem zaposlenih-angažovanih ili imenovanih lica u sportskom udruženju Beodragons.
 • SAGLASNOST Članovi dobrovoljno izjavljuju i svojim potpisom potvrđuju saglasnost sam da „Beodragons“ koristi prikupljene podatke, fotografije i video snimke sportskih aktivnosti (koje su snimili i/ili na kojima su snimljeni) u nekomercijalne svrhe u medijima uključujući i elektronske medije, radi promocije Beodragons kluba i Dragon Boat sporta.
 • ČLANARINA Svaki član je dužan da uredno, bez obzira na (ne)redovnost dolaska na treninge, plaća članarinu na račun Kluba, sa dinamikom plaćanja (brojem rata) koju je sam odabrao.
  • U slučaju sprečenosti za treniranje iz zdravstvenih razloga, klub snosi trošak članarine tokom perioda bolovanja.
  • Visina članarine utvrđena je odlukom Upravnog odbora, i javno je istaknuta na stranici Cenovnik. Obavezno se upoznajte sa sadržajem, a naročito sa uslovima za brojne popuste.
  • Odluka člana da odustane od plaćanja dve uzastopne mesečne rate smatra se odustajanjem od članstva u klubu. Naravno, svi bivši članovi kluba se smatraju za prijatelje kluba i dobrodošli su na dalje rekreativno veslanje u Beodragons čamac.

Oprema

 • U Beodragons klubu trenira se u klupskoj sportskoj opremi, koja se može preko kluba naručiti po pristupačnim cenama, uz dodatni popust za članove kluba.
 • Svaki član je dužan da opremu koju koristi (čamce, vesla i drugo) upotrebljava shodno propisima, nalozima trenera i zdravog razuma čuvajući je od nepotrebnog oštećenja, i čuvajući sebe i druge članove od povrede.

Lekarski pregled

 • Svi članovi moraju da izvrše lekarski pregled u skladu sa Zakonom o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 10/2016).
 • Lekarske preglede obavljaju lekari sportske medicine. Nakon detaljnog pregleda i testiranja telesnih funkcija pod naporom, dobije se potvrda o sposobnosti za bavljenje ovim sportom koja se prilaže klubu. Od brojnih ustanova i lekara gde je to moguće uraditi (spisak), Beodragons preporučuje ordinacije:
  • Medik S” i Dr Miroljuba Zlatkovića: adresa je Borska 92f (u okviru Slodes-a), a telefon za zakazivanje je 011-3593-372.
  • “Malićević” i Dr Esada Malićevića: adresa je Paunova 24 (u okviru Tržnog centra Banjica), a telefon za zakazivanje je 069 63-69-63
 • Članovi potvrđuju da će se držati uputstava stručnih lica u klubu (trenera, kormilara, i drugih) i sve vežbe izvoditi u onim granicama gde ne osećaju tegobe. Ako se ikakve tegobe pojave tokom aktivnosti, dužni su da ih odmah prijave treneru i da prestanu sa naporom.
 • Naš sport je generalno zdrav (čak predstavlja i podršku ozdravljenju i lečenju kod određenih stanja) i povrede se ne očekuju. U slučaju da postoji potreba za medicinskom poštedom (trudničko-porodiljsko odsustvo, pojava epidemiološkog rizika, bolesti ili povrede), neophodno je informisati trenere o tome. Tokom bolovanja-poštede klub snosi trošak članarine, a nakon oporavka je za povratak u treninge neophodan dodatni lekarski pregled i saglasnost lekara za nastavak treniranja. Za povrede to je pregled klupskog ortopeda, a za ostala zdravstvena stanja to je pregled lekara sportske medicine.

Status takmičara

 • Da bi se uživalo u treninzima i veslanju, dovoljno je biti redovan član kluba. Ali svaki član ima pravo i mogućnost da bude registrovan kao takmičar kluba “Beodragons” u Srpskom Dragon Boat savezu, i da ostvari uslove za učešće na zvaničnim prvenstvima i takmičenjima.
 • U Beodragons klubu, status takmičara je najpre stvar želje. Nije stvar ni sposobnosti a naročito ne finansija – pogledati Cenovnik. Takmičari se tokom sezone pripremaju za nastupe na Dragon Boat festivalima, prvenstvima i drugim takmičenjima. Za svoje članove koji žele da postanu takmičari, Beodragons klub pokriva 100% troškova registracije u SDBS, i 50% kotizacija za takmičenja. Naravno, biti takmičar podrazumeva i prihvatanje odgovarajućih prava i obaveza, kao što su:
  • blagovremeno planiranje i realizacija učešća na najmanje dva takmičenja godišnje, po sopstvenom izboru iz kalendara takmičenja. Planiranje izlaska se potvrdjuje blagovremenom uplatom kotizacije za takmičenje koja je bespovratna ali je takođe i prenosiva.
  • redovnost i zalaganje na treninzima: najmanje 50% treninga (mesečno odnosno tokom čitave godine), a u pripremama tri meseca pred takmičenje i više (najmanje 9, pa 10, pa 12 treninga mesečno).

Osiguranje

 • Preporučuje se da članovi budu osigurani od eventualnih povreda
  • Zakon propisuje da je ovo obavezno samo za vrhunske sportiste. Ostali članovi kluba to samostalno mogu ali ne moraju obaviti.

Prestanak članstva

 • Članstvo u sportskom udruženju gasi se prestankom rada sportskog udruženja, istupanjem (na zahtev u pismenoj formi, ili kroz neplaćanje članarine dve uzastopne mesečne rate) ili isključenjem.
  • Za registrovane takmičare predvidjen je i prelazni rok tokom decembra.