Pravilnik

Kao i svaka druga sportska aktivnost, i Dragon Boat je bliže odredjen brojnim pravilima.

U skladu sa njima, kao i u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije, javno ističemo Pravilnik Sportskog Dragon Boat udruženja “Beodragons” (dalje: Kluba) koji se odnosi na sve članove, sa sledećim sadržajem:

Opšte odredbe

 • Svaki član je dužan da redovno dolazi na trening.
  • Dešava se da sportista kasni na trening, ali onda postoji rizik da se ne zagreje dovoljno, ili čak da čamac krene bez njega. Eventualno kašnjenje je zato najbolje najaviti porukom.

Članstvo u klubu

 • UČLANJENJE U Beodragons klub se može učlaniti na bilo kom treningu tokom čitave godine. Svojim potpisom na pristupna dokumenta član Sportskog Dragon Boat udruženja „Beodragons“ izmedju ostalog potvrđuje:
  • da se sadržajima našeg sportskog udruženja koristi na sopstvenu odgovornost,
  • da sa zdravstvenog aspekta ne zna za prepreke za bavljenje Dragon boat aktivnostima (akutna i/ili hronična oboljenja koja bi mogla imati značajan uticaj na sportsko opterećenje),
  • da je svestan da bavljenje sportom, odnosno uključivanje u treninge i takmičenja može dovesti do povrede,
  • da sam snosi odgovornost za bilo kakvu povredu zadobijenu prilikom vežbanja u sportskom udruženju, odnosno da je isključena odgovornost sportskog udruženja Beodragons za svaku povredu nastalu delovanjem rizičnih faktora osim ako je povreda uzrokovana nestručnim ponašanjem zaposlenih-angažovanih ili imenovanih lica u sportskom udruženju Beodragons.
 • SAGLASNOST Članovi dobrovoljno izjavljuju i svojim potpisom potvrđuju saglasnost sam da „Beodragons“ koristi prikupljene podatke, fotografije i video snimke sportskih aktivnosti (koje su snimili i/ili na kojima su snimljeni) u nekomercijalne svrhe u medijima uključujući i elektronske medije, radi promocije Beodragons kluba i Dragon Boat sporta.
 • ČLANARINA Svaki član je dužan da uredno, bez obzira na redovnost dolaska na treninge, plaća članarinu sa opcijom koju je odabrao.
  • Visina članarine utvrđena je odlukom Upravnog odbora, i javno je istaknuta na stranici Cenovnik. Obavezno se upoznajte sa sadržajem, a naročito sa uslovima za brojne popuste.
  • Odluka člana da odustane od plaćanja tri uzastopne mesečne rate smatra se odustajanjem od članstva u klubu. Naravno, svi bivši članovi kluba se smatraju za prijatelje kluba i dobrodošli su u čamac uz poseban popust.

Oprema

 • U Beodragons klubu trenira se u klupskoj sportskoj opremi, koja se može preko kluba naručiti po veoma pristupačnim cenama.
 • Svaki član je dužan da opremu koju koristi (čamce, vesla i drugo) upotrebljava shodno propisima, nalozima trenera i zdravog razuma, čuvajući je od nepotrebnog oštećenja i čuvajući sebe i druge članove od povrede.

Lekarski pregled

 • Svi članovi moraju da izvrše lekarski pregled u skladu sa Zakonom o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 10/2016).
 • Lekarske preglede obavljaju lekari sportske medicine. Nakon detaljnog pregleda i testiranja telesnih funkcija pod naporom, dobije se potvrda o sposobnosti za bavljenje ovim sportom koja se prilaže klubu. Od brojnih ustanova i lekara gde je to moguće uraditi (spisak), Beodragons preporučuje ordinaciju “Medik S” i Dr Miroljuba Zlatkovića: adresa je Borska 92f (u okviru Slodes-a), a telefon za zakazivanje 011 3593 372.
 • Članovi potvrđuju da će se držati uputstava stručnih lica u klubu (trenera, kormilara, i drugih) i sve vežbe izvoditi u onim granicama gde ne osećaju tegobe. Ako se ikakve tegobe pojave tokom aktivnosti, dužni su ih odmah prijaviti treneru.

Registracija takmičara

 • Svaki član ima pravo i mogućnost da  bude registrovan kao takmičar kluba ”Beodragons” u Srpskom Dragon Boat savezu.
 • U Beodragons klubu, status takmičara je najpre stvar želje. Nije stvar ni sposobnosti a naročito ne finansija – pogledati Cenovnik. Takmičari se tokom sezone pripremaju za nastupe na Dragon Boat festivalima, prvenstvima i drugim takmičenjima. Naravno, biti takmičar podrazumeva i prihvatanje odgovarajućih prava i obaveza, kao što su redovnost i zalaganje na treninzima, blagovremeno planiranje i realizacija učešća na takmičenjima i sl.

Osiguranje

 • Preporučuje se da članovi budu osigurani od eventualnih povreda
  • Zakon propisuje da je ovo obavezno samo za vrhunske sportiste. Ostali članovi kluba to samostalno mogu ali ne moraju obaviti.

Prestanak članstva

 • Članstvo u sportskom udruženju gasi se prestankom rada sportskog udruženja, istupanjem (na zahtev u pismenoj formi, ili kroz neplaćanje članarine tri uzastopne mesečne rate) ili isključenjem.
  • Za registrovane takmičare predvidjen je i prelazni rok tokom decembra.