Pravilnik

Kao i svaka druga sportska aktivnost, i Dragon Boat je bliže odredjen brojnim pravilima.

U skladu sa njima, kao i u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije, javno ističemo Pravilnik Sportskog Dragon Boat udruženja “Beodragons” (dalje: Kluba) koji se odnosi na sve članove, sa sledećim sadržajem:

Opšte odredbe

 • Od svakog člana se očekuje da na treninge dolazi što redovnije, i na vreme.
  • Dešava se da sportista kasni na trening, ali onda postoji rizik da se ne zagreje dovoljno, ili da čamci krenu bez njega iako je eventualno kašnjenje najavljeno porukom.
 • Svaki član je dužan da neguje konstruktivan odnos prema drugim članovima kluba, klupskoj imovini i aktivnostima, da sledi uputstva i naloge trenera i kormilara, te da svojim ponašanjem ne ugrožava bezbednost, motivaciju, trud, ugled i dobro raspoloženje ostalih članova, na treningu i van njega, poštujući sportske i etičke principe.

Članstvo u klubu

 • UČLANJENJE U Beodragons klub se može učlaniti na bilo kom treningu tokom čitave godine. Svojim potpisom na pristupna dokumenta član Sportskog Dragon Boat udruženja „Beodragons“ izmedju ostalog potvrđuje:
  • da se sadržajima našeg sportskog udruženja koristi na sopstvenu odgovornost,
  • da sa zdravstvenog aspekta smatra da nema prepreke za bavljenje Dragon boat aktivnostima (eventualna akutna i/ili hronična oboljenja koja bi mogla imati značajan uticaj na sportsko opterećenje),
  • da je svestan da bavljenje sportom, odnosno uključivanje u treninge i takmičenja može dovesti do povrede,
  • da sam snosi odgovornost za bilo kakvu povredu zadobijenu prilikom vežbanja u sportskom udruženju, odnosno da je isključena odgovornost sportskog udruženja Beodragons za svaku povredu nastalu delovanjem opštih rizičnih faktora osim ako je povreda uzrokovana eventualnim nestručnim ponašanjem zaposlenih-angažovanih ili imenovanih lica u sportskom udruženju Beodragons.
 • SAGLASNOST Članovi dobrovoljno izjavljuju i svojim potpisom potvrđuju saglasnost sam da „Beodragons“ koristi prikupljene podatke, fotografije i video snimke sportskih aktivnosti (koje su snimili i/ili na kojima su snimljeni) u nekomercijalne svrhe u medijima uključujući i elektronske medije, radi promocije Beodragons kluba i Dragon Boat sporta.
 • ČLANSKA KARTA Digitalna personalizovana članska karta služi za ulazak u klupski objekat i evidenciju prisustva na treninzima. Sadrži lične i klupske podatke propisane zakonom i Statutom. Ona se brižljivo čuva i koristi se lično (ne daje se na korišćenje drugoj osobi). Sama kartica smatra se klupskom opremom ustupljenom članu kluba, i u slučaju prestanka članstva obavezno se vraća klubu. Za prvu člansku kartu troškove izrade i personalizacije snosi klub, a za izradu duplikata (ako se original ošteti ili izgubi) troškove snosi član kome je dodeljena.
  • Prilikom dolaska na trening i odlaska sa treninga obavezna je prijava očitavanjem članske kartice na terminalu. Izostanak adekvatnog ličnog evidentiranja članskom karticom na početku i na kraju jednog termina treninga automatski će se evidentirati kao celodnevni trening.
 • FINANSIJSKE OBAVEZE Status člana Beodragons kluba (stečen članarinom) podrazumeva i učešće u trenažnim i takmičarskim aktivnostima kluba. U tom smislu, članovi biraju odgovarajući paket klupskih aktivnosti (koji uključuje članarinu i sportske aktivnosti) i dužni su da cenu paketa uredno, bez obzira na (ne)redovnost dolaska na treninge, plaćaju na račun Kluba, s tim da dinamiku plaćanja (broj rata) sami biraju.
  • Za učešće u klupskim aktivnostima neophodna je regulisana članarina za tekući period.
  • U slučaju privremene sprečenosti za treniranje iz zdravstvenih razloga, klub snosi trošak članarine u skladu sa Cenovnikom.
  • Cene paketa i visina članarine utvrđene su odlukom Upravnog odbora, i javno su istaknute na stranici Cenovnik. Obavezno se upoznajte sa sadržajem, a naročito sa uslovima za brojne popuste.
  • Odluka člana da odustane od plaćanja dve uzastopne mesečne rate smatra se odustajanjem od članstva u klubu. Naravno, svi bivši članovi kluba se smatraju za prijatelje kluba i dobrodošli su na dalje rekreativno veslanje u Beodragons čamac.

Oprema

 • U Beodragons klubu trenira se u klupskoj sportskoj opremi koja se nakon učlanjenja može preko kluba naručiti po pristupačnim cenama. Minimum obavezne lične opreme je jedan klupski dres.
 • U zavisnosti od uzrasta, zdravstvenog stanja, sadržaja i intenziteta trenažnih aktivnosti, kao i vremenskih prilika, preporučuje se korišćenje zaštitne opreme kojom klub raspolaže (sigurnosni prsluk). Ako trener naloži njeno korišćenje, to je uslov za učešće u trenažnoj aktivnosti.
 • Svaki član je dužan da opremu koju koristi (čamce, sup daske, vesla, ergometar, tegove, fitnes rekvizite i dr.) upotrebljava shodno propisima, nalozima trenera i zdravog razuma čuvajući je od nepotrebnog oštećenja, i čuvajući sebe i druge članove od povrede.

Lekarski pregled

 • Svi članovi moraju da imaju važeću potvrdu o sposobnosti za bavljenje sportom u skladu sa Zakonom o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 10/2016), da bi zadržali status člana (osim tokom trajanja medicinske poštede).
 • Lekarske preglede obavljaju lekari sportske medicine. Nakon detaljnog pregleda i testiranja telesnih funkcija pod naporom, izdaje se potvrda koja se prilaže klubu u elektronskoj i papirnoj formi, sa rokom važenja od šest meseci. Od brojnih ustanova i lekara gde je to moguće uraditi (spisak), Beodragons preporučuje ordinacije:
  • Medik S” i Dr Miroljuba Zlatkovića: adresa je Borska 92f (u okviru Slodes-a), a telefon za zakazivanje je 011-3593-372.
  • “Malićević” i Dr Esada Malićevića: adresa je Paunova 24 (u okviru Tržnog centra Banjica), a telefon za zakazivanje je 069 63-69-63
 • Članovi potvrđuju da će se držati uputstava stručnih lica u klubu (trenera, kormilara, i drugih) i sve vežbe izvoditi u onim granicama gde ne osećaju tegobe. Ako se ikakve tegobe pojave tokom aktivnosti, dužni su da ih odmah prijave treneru i da prestanu sa naporom.
 • Naš sport je generalno zdrav (čak predstavlja i podršku ozdravljenju i lečenju kod određenih stanja) i povrede se ne očekuju. U slučaju da postoji potreba za medicinskom poštedom (trudničko-porodiljsko odsustvo, pojava epidemiološkog rizika, bolesti ili povrede), neophodno je informisati trenere o tome pismeno (mail, poruka) jer tim postupkom startuje evidencioni period poštede. Tokom poštede klub snosi trošak članarine (do tri uzastopna kalendarska meseca, a za trudničko-porodiljsko odsustvo do godine dana), a nakon oporavka je za povratak u prvi trening neophodan dodatni lekarski pregled lekara sportske medicine i pismena saglasnost za nastavak treniranja.

Status takmičara

 • Da bi se uživalo u treninzima i veslanju, dovoljno je biti redovan član kluba. Ali svaki član ima pravo i mogućnost da bude registrovan kao takmičar kluba “Beodragons” u Srpskom Dragon Boat savezu, i da ostvari uslove za učešće na zvaničnim prvenstvima i takmičenjima.
 • U Beodragons klubu, status takmičara je najpre stvar želje. Nije stvar ni sposobnosti a naročito ne finansija – pogledati Cenovnik. Takmičari se tokom sezone pripremaju za nastupe na Dragon Boat festivalima, prvenstvima i drugim takmičenjima. Za svoje članove koji žele da postanu takmičari, Beodragons klub pokriva 100% troškova registracije u SDBS, i nudi popust od 20-70% na kotizacije za takmičenja. Naravno, biti takmičar podrazumeva i prihvatanje odgovarajućih prava i obaveza, kao što su:
  • blagovremeno planiranje i realizacija učešća na najmanje dva takmičenja godišnje, po sopstvenom izboru iz kalendara takmičenja. Nakon kvalifikovanja za takmičarsku ekipu, učešće se potvrdjuje blagovremenom uplatom kotizacije i srodnih troškova. Uplata je bespovratna ali je takođe i prenosiva.
  • redovnost i zalaganje na treninzima: najmanje 50% treninga obavljenih sa svojom prijavljenom ekipom (tokom četvoromesečnih priprema pred određeno takmičenje) omogućuje pravo na finansijsku podršku kluba za učešće na tom takmičenju. Iznos podrške je proporcionalan treniranju, a na njega utiču i uzrasni i porodični popust.

Osiguranje

 • Preporučuje se da članovi budu osigurani od eventualnih povreda
  • Zakon propisuje da je ovo obavezno samo za vrhunske sportiste. Ostali članovi kluba to samostalno mogu ali ne moraju obaviti.

Prestanak članstva

 • Članstvo u sportskom udruženju gasi se prestankom rada sportskog udruženja, istupanjem (na zahtev u pismenoj formi, usled nedostavljanje važeće lekarske potvrde ili usled neplaćanja dve uzastopne mesečne rate) ili isključenjem.
  • Za registrovane takmičare predvidjen je i prelazni rok tokom decembra.